הפחתת מיסוי מקרקעין, היטלי השבחה , ותשלומי מנהל מקרקעי ישראל
משרדנו מסייע ללקוחותיו לערער על גובה תשלום מס שבח, היטל השבחה, ודמי היתר לרמ”י. (רשות מקרקעי ישראל), תוך ייצוגכם מול הגורמים הרלוונטיים:
-מנהל מקרקעי ישראל
-הרשות המקומית
-רשות המסים
כדאי מאוד בכל דרישה לתשלום מס להיוועץ עמנו, כדי לבדוק אם הדרישה סבירה ואם אכן נלקחו בחשבון כל מאפייני הנכס הנישום.

תשלומים למנהל מקרקעי ישראל
כגון תשלומי היוון, דמי הסכמה ודמי היתר לסוגיו.
כאשר מתקבלת דרישה לתשלום ממנהל מקרקעי ישראל מומלץ להיוועץ בשמאי מקרקעין כדי לבדוק אם הדרישה לתשלום סבירה ומביאה בחשבון את כל מאפייני הנכס הנישום.
מס שבח
מס שבח הינו מס המוטל על רווח ההון שנוצר מקניה וממכירה של נכס מקרקעין,
שיעור הרווח ההוני הנוצר בין שווי רכישה לשווי מכירה הינו נגזרת של שווי הנכס שבמקרים מסוימים נקבע ע”י שומה של שמאי מס שבח.
חשוב מאוד להביא בחשבון את היבט המיסוי של כל עסקת מקרקעין, כדי לא לשלם סכומים הגבוהים יותר מאלו שתוכננו, עם זאת רבים לא יודעים כי במקרים מסוימים ובהתאם לדרישות מסוימות ניתן לדרוש על פי חוק פטור ממס או להגיש ערער על סכום המס שנקבעו ע”י רשויות המס וכך לחסוך כסף רב.
היטל השבחה
תשלום המשולם לרשות המקומית בעת “מימוש” כגון מכירת הנכס, בקשת היתר בנייה, שימוש חורג, בקשת הקלה מתוכנית ועוד…
היטל ההשבחה אמור לבטא את שווי מחצית ההשבחה שנובעת מתב”ע שהתווספה לנכס מיום רכישתו ועד יום “המימוש”.
שומת היטל השבחה נקבעת ע”י שמאי הוועדה המקומית ויתכן שהיא גבוהה או אינה מביאה בחשבון עניינים מסוימים המביאים למצב של הפחתת ההיטל שנקבע, מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין ובמידת הצורך להגיש שומה נגדית ולבקש את הכרעתו של שמאי מכריע.