מעוניינים למכור או לרכוש נכס- בדיקת כדאיות והערכות שווי שמבצע המשרד?

נכסי מגורים: דירות , מגרשים, בתים נחלות ומשקיים חקלאיים
נכסים מסחריים- חנויות, תעשיה , משרדים חניונים, תחנות דלק ועוד
קרקעות חקלאיות- כולל פוטנציאל ותקן שמאי מס’ 22.

שומת הערכת השווי בודקת את הנכס במספר היבטים:
ההיבט התכנוני- בדיקת פוטנציאל תכנוני, בדיקת זכויות בנייה, התאמת המבנה הקיים להיתר והאם ישנן חריגות בנייה.

ההיבט המשפטי- זיהוי הנכס, בדיקת רישום הזכויות על כל היבטיו.

בחינת ערך הנכס- שווי הנכס נבדק בגישה השמאית המתאימה ולעיתים במס’ גישות משולבות וזאת על מנת להגיע לשווי נכס המשקף בצורה נכונה ואמתית את שוויו בשוק.
בדיקת ערך הנכס כולל בתוכה התייחסות לחובות, תשלומים שונים הרובצים על הנכס, תשלומים צפויים למנהל מקרקעי ישראל היטלי השבחה ועוד.